fbpx
kávés nyereményjáték

‘Egytől-egyig vásárlói nyereményjáték’ PROMÓCIÓ SZABÁLYZAT

Szia játékos kedvű Roasters Vásárló!

Az alábbiakban találod vásárlói játékunk részletes szabályait:

Szervező: KOFFEIN GROUP Kft., (Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56. Adószám: 23866825-2-41, Cégjegyzékszám: 01 09 982076) a továbbiakban: “Szervező”.

 1. Általános rendelkezések

Az “Egytől-egyig vásárlói nyereményjáték” (továbbiakban: játék) szervezője a KOFFEIN GROUP Kft.

A promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező látja el.

A promóció semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz.

2. Játékmechanizmus és részvételi feltételek

Játékmechanizmus

2023.május 16-25. között a KoffeinRoasters weboldalán (https://koffeinroasters.hu) futó promóció “Vásárlói nyereményjáték” néven

  • A játékban való részvételhez promóció időtartama alatt, a 2023. május 16-án meghirdetésre kerülő Instagram és Facebook poszt kiírásának megfelelően, kell cselekedni, az alábbi részvételi feltételek szerint:

A Játékban részt vevő személyek:

A Játékban részt vehet minden természetes személy aki a 14. életévét betöltötte (továbbiakban: Játékos).

Az a Játékos, aki a 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen

Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével, vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt– jogosult.

A Játékban a Koffeinroasters  – Koffein Group Kft.,/ munkavállalói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. A Játék menete: 

Azok a játékosok, akik a Koffeinroasters hivatalos Instagram és Facebook oldalán a nyereményjátékhoz tartozó posztban meghirdetett játékfelhívást követően a megadott határidőn belül minimum 10000 Ft értékben vásárolnak, részt vesznek a játékban és bekerülnek a sorsolásba, minden 10000 Ft elköltött összeg után egyszer. A sorsolás a vásárlók között naponta történik. 

 1. A Játék időtartama:

A játék 2023.05.16. 13:00 órától 2023.05. 25. 13:00 óráig tart. Sorsolás minden nap 13:30-kor lesz a vásárlók között. A nyertest a sztoriban találjátok majd naponta.

A nyereményeket a Szervező sorsolja ki a játékkörök lezárásakor a vásárlók között, akiknek a nevei 10000 Ft-onként egyszer kerülnek be a sorsolásba. 

A nyeremények kisorsolása kézi sorsolással történik.

 1. Nyeremények, nyertesek:

A Játék nyereményét a Koffeinroasters – Koffein Group Kft ajánlotta fel.

Nyeremény: 7 db eltérő értékű Koffein Roasters szemes kávé 250g-os kiszerelésben.

A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatóak.

A napi nyertest Instagram és Facebook sztoriban hirdetjük ki és automatikusan a vásárlásuk mellé küldjük az ajándék kávét.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • ha nem lehet felvenni a nyertessel e-mailben a kapcsolatot;
 • ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni.
 • egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
 • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.
 1. Nyertesek értesítése

A nyertesek nevét storyban tesszük közzé, külön kapcsolatfelvétel nem történik. A játékban való részvételnek nem feltétele, de Szervező szívesen fogad a kiküldött új termékeivel kapcsolatos visszajelzéseket. 

A nyeremény készpénzre vagy más nyeremény tárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a Koffein Group Kft. a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervező a nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át.

 1. Egyéb rendelkezések

A nyereményjáték és a promóció során a résztvevők a Koffein Group Kft. számára adják meg az adatokat.

Instagram és a facebook a nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy támogatja, kizárólag a játék platformját biztosítja.

Szervező fenntartja játékszabályzat változtatásának jogát.

Koffein Group Kft. 2023

Kövess minket máshol is

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Gőzölgő ajánlatok, forró tudnivalók és exkluzív finomságok csak a kiválasztottaknak.