fbpx
húsvéti nyereményjáték

‘Online tojásvadászat’ PROMÓCIÓ SZABÁLYZAT

Szia játékos kedvű Roasters Követő!

A húsvéti nyuszi az oldalunkon járt és elrejtette tojásait az idén is, segíts őket megtalálni! Bárhol lehetnek és nem tudni milyen meglepetéseket rejtenek. Keresd meg őket, vásárolj 15000 Ft értékben és érvényesítsd a titkos kuponkódot!

Az alábbiakban találod húsvéti játékunk részletes szabályait:

Szervező: KOFFEIN GROUP Kft., (Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56. Adószám: 23866825-2-41, Cégjegyzékszám: 01 09 982076) a továbbiakban: “Szervező”.

 1. Általános rendelkezések

Az “Online tojásvadászat” PROMÓCIÓ (továbbiakban: promóció) szervezője a KOFFEIN GROUP Kft.

A promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező látja el.

A promóció semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz.

 1. Promóciós mechanizmus és részvételi feltételek

Promóciós mechanizmus

2024.március 21. – április 1. között a KoffeinRoasters weboldalán (https://koffeinroasters.hu) futó promóció “Online tojásvadászat” néven

  • A promócióban való részvételhez promóció időtartama alatt, a 2024. március 21 -én meghirdetésre kerülő Instagram és Facebook poszt kiírásának megfelelően, kell cselekedni, az alábbi részvételi feltételek szerint:
 • A Koffein Roasters weboldalán elrejtett tojás ikonokat kell a fogyasztóknak megtalálni. Ezen kuponkódok a honlapon belül bárhol elhelyezésre kerülhetnek és mindegyik egy-egy kuponkódot rejt.
 • A kuponkódot értékes nyereményekre válthatja be a vásárló a vásárlása során, 03.21 és 04.01. között, minimum 15.000 Ft értékű vásárlás esetén.
 • Egy vásárlás alkalmával egy kuponkód váltható be.
   1. A kuponkódok beváltása más promócióval, kedvezménnyel nem összevonhatóak.
 • Az ajándékok limitált számban elérhetőek.
 1. Nyeremények
  A promócióban összesen 3 különböző ajándékra válthatják be a vásárlók a kuponkódokat:
 • ajándék kuponkód: 10%-os kedvezmény
 • ajándék kuponkód: 1000 Ft kedvezmény
 • ajándék kuponkód: ingyen szállítás

A játékosok a beírt kuponkódtól függően különböző kedvezményekben, nyereményekben részesülhetnek. A nyeremény mértéke a fogyasztó számára csak a kód beírását követően tudható meg. A kódok limitált számban állnak rendelkezésre, minden nyereményből összesen 10 db váltható be. A limit elérése után nem biztosítunk több nyereményt. A honlapon megtalált kuponkódok 2024. március 21 és legkésőbb április 1. között válthatóak be, amelyeket felhasználási sorrend szerint érvényesíthetnek a fogyasztók a limit eléréséig.

 1. Részvételi feltételek
  A promócióban csak olyan vásárlók vehetnek részt és kaphatnak ajándékot, akik a promóciós időszak alatt minimum 15.000 Ft értékben vásárolnak a koffeinroasters.hu webshopon elérhető termékek közül és a megfelelő kuponkódok egyikét felhasználják a pénztárnál a kuponkód mezőbe való beírással. 
 1. Kizárások
  A promócióban nem vehetnek részt a KOFFEIN GROUP Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) 1 pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a KOFFEIN GROUP Kft. megbízásából a promóció előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§. (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
  A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciót akár a promóció időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a promóció esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a KoffeinRoasters Facebook és Instagram oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
  A promócióval kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a KoffeinRoasters Instagram és Facebook oldalán nyújtunk felvilágosítást.
  A promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos kezdeményezheti privát üzenet formájában a KoffeinRoasters Instagram oldalán keresztül. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat automatikus elfogadását jelenti.
 2. Érvénytelen részvétel
  A promócióban érvénytelennek minősül minden részvétel, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak nem felel meg. 
 3. A promóció időtartama
  A promóció kiírása szerinti kuponbeváltásra március 21. 14:00 óra és április 01. 23:59 között kell teljesíteni. Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben a kuponok aktivált mennyisége a határidő lejárta előtt felhasználásra kerül úgy újabb kuponokat aktiváljon vagy lerövidítse a promóció időtartamát.
 4. A nyeremények és a díjak átvételének feltételei.

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók, a kedvezményeket a pénztárnál érvényesítjük. 

 1. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes résztvevőket terhelik.

 1. Személyes adatok kezelése

A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak: Adatkezelő: KOFFEIN GROUP Kft., (Székhely: 1023 Budapest Bécsi út 3-5. 5. em. 56., levelezési cím: 1023 Budapest Bécsi út 3-5. 5. em. 56., e-mail cím: hello@koffeinroasters.hu)

Játékos: aki a https://koffeinroasters.hu weboldalon teljesíti az “Online tojásvadászat” feladat kiírását, a promóció időtartamában, illetve ott az Adatkezelő szervezésében megjelenő bármely promócióban részt vesz. Az adatkezeléssel érintett weboldal konkrét és pontos címe: https://koffeinroasters.hu 

Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett a promócióokban, illetve a regisztrációban történő részvétellel hozzájárul személyes adatainak kezeléshez.

Szervező kijelenti, hogy a promóció során a Játékos által megadott adatokat kizárólag ő gyűjti és kezeli. 

A Játékos a promócióra történő jelentkezéssel elfogadja a jelen promóció Szabályzatot, továbbá hozzájárul személyes adatainak meghatározott célból történő kezeléséhez. A Játékos által a promóciókal összefüggésben közölt személyes adatok kizárólag a promóció lebonyolítása céljából kerülnek felhasználásra. Szervező a promóció lebonyolítása céljából megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig, de legkésőbb az adott promóció lezárultáig kezeli.

A játékos az adatkezelés időtartama alatt bármikor jogosult adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonni írásban, az hello@koffeinroasters.hu e-mail címre küldött nyilatkozatával. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben hozzájárulását időközben visszavonja, úgy nyereményétől elesik, hiszen a Játékos adatainak hiányában Szervezőnek nem áll módjában a Játékos azonosítása, értesítése, és a nyeremény biztosítása.

Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Szervező azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végzett.

Promóció során a Szervező birtokába került személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat Szervező a fent írt adatfeldolgozón kívül harmadik személyek részére nem adja át, nem továbbítja (ide nem értve a nyertesek adatainak átadását a Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére a nyeremény után fizetendő személyi jövedelemadó Szervező általi bevallása és megfizetése céljából). Az adatok kezelése megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletében („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben szereplő adatvédelmi előírásoknak. Szervező a promóció során megadott adatokat célhoz kötötten, jelen szabályzatban meghatározott határidőig kizárólag jelen promóció keretében használja fel. A játékkal kapcsolatos bármilyen további kérdéssel az alábbi elérhetőségen fordulhatnak Szervezőhöz: hello@koffeinroasters.hu.

Játékos Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés időtartama alatt bármikor felvilágosítást kérhet, jogosult továbbá arra is, hogy a róla kezelt személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja. Játékos kérheti adatainak helyesbítését a pontos adatok egyidejű megadása mellett. Szervező általános adatkezelési tájékoztatójában meghatározott feltételek fennállása esetén a Játékos kérheti személyes adatai törlését, illetve az adatkezelés korlátozását. Szervező felhívja a Játékos figyelmét arra, hogy ha a promócióban való részvétel céljából megadott adatok törlését kéri vagy hozzájárulását visszavonja, úgy az adatokat a Szervező ebből a célból nem kezeli tovább. Szervező a személyes adatok kezelésével, illetve a Játékost megillető érintetti jogok gyakorlása céljából benyújtott kérelmeket azok beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül megvizsgálja és annak elbírálásáról írásban tájékoztatja a Játékost. Szervező felhívja a Játékos figyelmét, hogy a kérelem összetettsége vagy a Szervezőhöz érkező érintetti kérelmek nagy száma esetén a válaszadási határidőt legfeljebb további 2 hónappal meghosszabbítható azzal, hogy határidő-hosszabbítás esetén a Szervező – a késedelem okának megjelölésével – a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja a Játékost.

Játékos jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy Szervező személyes adatait nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. Ha a Játékos a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság panaszát határidőben nem vizsgálja ki, jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.) fordulhat. Amennyiben az Játékos megítélése szerint személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, úgy jogorvoslat érdekében Szervező székhelye vagy a Játékos szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság eljárását kezdeményezheti. Az illetékes bíróságokról az alábbi linken található bővebb információ: https://birosag.hu/birosag-kereso.

 Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy az őket megillető érintetti jogokról, valamint azok gyakorlásáról további információkat találnak a Szervező általános adatkezelési tájékoztatójának 14. pontjában, mely az alábbi linkre kattintva érhető el: https://koffeinroasters.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

A játékkal kapcsolatban további felvilágosítást a KoffeinRoasters Facebook vagy Instagram oldalán adunk.

 1. Felelősség kizárása

A promóció szervezésében résztvevő cég nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

Amennyiben a résztvevő jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a promócióból. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A promóció szervezésében résztvevő cég, valamint annak vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremények hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A promóciókal kapcsolatban a résztvevők vagy más felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálja.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget az Instagram oldalon jelentkező, valamint az egyéb technikai hibákból eredő problémákért.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a https://www.instagram.com/koffeinroasters/ Instagram Story-jában és a Facebook oldalán értesülhetnek.

A részvevők a részvételi feltételek teljesítésével a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják, továbbá az adatvédelmi rendelkezések tartalmának megismerését és tudomásul vételét elismerik.

KOFFEIN GROUP Kft., mint Szervező. Budapest, 2024. március 21.

Kövess minket máshol is

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Gőzölgő ajánlatok, forró tudnivalók és exkluzív finomságok csak a kiválasztottaknak.