fbpx
kávés ajándék

‘Karácsonyi nyereményjáték’ SZABÁLYZAT

Szia játékos kedvű Roasters Követő!

Örülünk, hogy részt fogsz venni a Karácsonyi nyereményjátékunkban – ezért vagy itt ugye? – de mielőtt fejest ugranál a vízforralóba, ismerd meg a játékszabályokat. A játékban Instagram és Facebook  oldalunkon tudsz részt venni, december 05 és 19 között tapadj az oldalakra, ekkor lesz az a két poszt amiknél kommentelhetsz a nyereményekért. A nyereményekről bővebben itt olvashatsz!

Sok sikert!

 1. A Játék neve és szervezője

A “Karácsonyi nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Koffeinroasters Facebook és Instagram oldal (Koffein Group Kft 1023 Budapest, Bécsi út 3-5 (a továbbiakban: Szervező).

A Játékot a Koffeinroasters szervezi és bonyolítja le.

 1. A Játékban részt vevő személyek:

A Játékban részt vehet minden természetes személy aki a 14. életévét betöltötte, (továbbiakban: Játékos).

Az a Játékos, aki a 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen

Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével, vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt– jogosult.

A Játékban a Koffeinroasters  – Koffein Group Kft.,/ munkavállalói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. A Játék menete: 

A Játék Instagram és Facebook oldalunkon külön zajlik. Azok a játékosok, akik a Koffeinroasters hivatalos Instagram és Facebook oldalán a nyereményjátékhoz tartozó posztban felsorolt kérésnek, feltételnek eleget tesznek a megadott határidőn belül, részt vesznek a játékban és bekerülnek a sorsolásba. A sorsolás a kommentelők között történik. 

 1. A Játék időtartama:

A játék 2022. 12.05. 16:00 órától 2022. 12.19. 10:00 óráig tart. Sorsolás: 2022. 12.19. 10:00 a kommentelők között. A nyertest a sztoriban találjátok majd 2022. 12.19. 10:00 – 12:00 óra között.

A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő programmal történik.

 1. Nyeremények, nyertesek:

A Játék nyereményét a Koffeinroasters – Koffein Gorup Kft  ajánlotta fel.

Nyeremény: 2  db Kiskarácsony Pakk egyenként 10990 Ft értékben. (Felületeként egy-egy db Pakk kerül kisorsolásra) – https://koffeinroasters.hu/termekek/kiskaracsony-pakk/ 

A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatóak.

A Játékban pótnyertest hirdetünk, amennyiben 5 munkanapon belül a nyertes megkeresésünkre nem válaszol.

A nyertest Instagram sztoriban hirdetjük ki, aki 5 napon belül köteles felvenni velünk Instagram privát üzenet formájában a kapcsolatot. 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • Ha nem ír privát üzenetet az Instagramon 5 napon belül. 
 • ha a Megbízott megkeresésére 5 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha nem lehet felvenni a nyertessel e-mailben a kapcsolatot;
 • ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni.
 • egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
 • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.
 1. Nyertesek értesítése

A nyertes a kapcsolatot privát üzenetben vesszük fel. A nyeremény átvételének részletei privát üzenetben kerülnek egyeztetésre. Amennyiben a nyertes 5 munkanapon belül nem jelzi, hogy nyereményére igényt tart és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy Szervező jogosult a díj átadását megtagadni.

A nyeremény készpénzre vagy más nyeremény tárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a Jede Kávé Kft. a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervező a nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át.

 1. Egyéb rendelkezések

A nyereményjáték és a promóció során a résztvevők a Koffein Group Kft. számára adják meg az adatokat.

Instagram a nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy támogatja, kizárólag a játék platformját biztosítja.

Szervező fenntartja játékszabályzat változtatásának jogát.https://koffeinroasters.hu/termekek/kiskaracsony-pakk/

Kövess minket máshol is

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Gőzölgő ajánlatok, forró tudnivalók és exkluzív finomságok csak a kiválasztottaknak.