fbpx
Kávés nyereményjáték

🎁 Nyár végi nyereményjáték 🎉

Kedves KoffeinRoasters játékos!

Örülünk, hogy részt fogsz venni a nyár végi nyereményjátékunkban, de mielőtt hátra dőlve várod a sorsolást, ismerd meg a játékszabályokat! A játékban való részvétel feltétele, egy minimum 10.000 Ft értékű rendelés leadás webshopunkon keresztül. Fontos, hogy a rendelés véglegesítése előtt, a megjegyzésrovatba meg kell adni az Instagram felhasználóneved. Illetve követni az Instagram és Facebook oldalunkat. A játék augusztus 30 és szeptember 5 között kerül megrendezésre. Szeptember 5-én pedig tapadj az oldalakra, mert aznap sorsoljuk ki a szerencsés nyertest! A nyereménycsomag egy gyümölcsös ízvilágban megkomponált kávétrió: Rwanda Nova Café des Mamas, Nicaragua Maracaturra, Ethiopia Gerba Dogo.

Sok sikert! Mi szurkolunk Neked!

A Játék neve és szervezője

A “Nyár végi nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Koffeinroasters Facebook és Instagram oldal (Koffein Group Kft 1023 Budapest, Bécsi út 3-5 (a továbbiakban: Szervező).

A játékot a Koffeinroasters szervezi és bonyolítja le.

A Játékban részt vevő személyek:

A Játékban részt vehet minden természetes személy aki a 14. életévét betöltötte, (továbbiakban: Játékos).

Az a Játékos, aki a 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen.

Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével, vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt– jogosult.

A Játékban a Koffeinroasters  – Koffein Group Kft.,/ munkavállalói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játék menete:

A Játék Instagram és Facebook oldalunkon együtt zajlik. Azok a játékosok, akik a Koffeinroasters hivatalos Instagram és Facebook oldalán a nyereményjátékhoz tartozó posztban felsorolt kérésnek, feltételnek eleget tesznek a megadott határidőn belül, részt vesznek a játékban és bekerülnek a sorsolásba. A sorsolás a kommentelők között történik.

A Játék időtartama:

A játék 2023.08.30. 18:00-tól – 2023.09.05-én 12:00-ig tart. Sorsolás: 2023.09.05-én, az időtartam alatt rendelők és követők között. A nyertest a sztoriban találjátok majd 2023.09.05. 13:00 órától.

A nyereményeket a Lebonyolító sorsolja ki a játékkör lezárását követően a feltételeknek eleget tett játékosok közül.

A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő programmal történik.

Nyeremények, nyertesek:

A Játék nyereményét a Koffeinroasters – Koffein Group Kft.  ajánlotta fel.

Nyeremény: 1 db nyereménycsomag egy gyümölcsös ízvilágban megkomponált kávétrió: Rwanda Nova Café des Mamas, Nicaragua Maracaturra, Ethiopia Gerba Dogo 250 gr kiszerelésekben.

A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatóak.

A Játékban pótnyertest hirdetünk, amennyiben 5 munkanapon belül a nyertes megkeresésünkre nem válaszol.

A nyertest Instagram sztoriban hirdetjük ki, aki 5 napon belül köteles felvenni velünk Instagram privát üzenet formájában a kapcsolatot.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

Ha nem ír privát üzenetet az Instagramon 5 napon belül.

ha a Megbízott megkeresésére 5 munkanapon belül nem válaszol;

ha nem lehet felvenni a nyertessel e-mailben a kapcsolatot;

ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni.

egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;

jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

Nyertesek értesítése

A nyertessel a kapcsolatot privát üzenetben vesszük fel. A nyeremény átvételének részletei privát üzenetben kerülnek egyeztetésre. Amennyiben a nyertes 5 munkanapon belül nem jelzi, hogy nyereményére igényt tart és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy Szervező jogosult a díj átadását megtagadni.

A nyeremény készpénzre vagy más nyeremény tárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a Koffein Group Kft. a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervező a nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át.

Egyéb rendelkezések

A nyereményjáték és a promóció során a résztvevők a Koffein Group Kft. számára adják meg az adatokat.

Instagram a nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy támogatja, kizárólag a játék platformját biztosítja.

Szervező fenntartja játékszabályzat változtatásának jogát.

Kövess minket máshol is

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Gőzölgő ajánlatok, forró tudnivalók és exkluzív finomságok csak a kiválasztottaknak.